Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
makaka
6555 06d8
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
makaka
Nie wiadomo, czemu to przypisać, jednakże jest rzeczą pewną, że zwierzęta rozumieją, co się do nich mówi. Może istnieje mowa, która wcale nie składa się ze słów, a mimo to jest zrozumiała dla wszystkich na świecie. Może we wszystkim kryje się jakaś dusza, która, nie wydając nawet najlżejszego dźwięku, umie zawsze rozmówić się z inną duszą.
— Frances Hodgson Burnett – Mała księżniczka
Reposted frompuella13 puella13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4787 4812
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszydera szydera
makaka
8414 6727
Reposted fromposzum poszum viawishyouwerehere wishyouwerehere
makaka
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromswojszlak swojszlak viamefir mefir
makaka
5911 16b0 500
makaka
Reposted frompl pl viaszydera szydera
7692 1a2c 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaesteem8 esteem8
makaka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
makaka
9910 1592
Reposted fromhideandseek hideandseek viaszydera szydera
makaka
Jakże piękny wydawał się świat, dopóki nie był prawdziwy
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted frompolimery polimery viajointskurwysyn jointskurwysyn
makaka
(...) pole działania się zawęziło, możliwości zaczęły padać jak żołnierze na wojnie. Marzenia również. Trupiarnia. Masakra. Chodziłem po cmentarzu snów.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted frompolimery polimery viajointskurwysyn jointskurwysyn
2898 0c58 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPastel-Pale Pastel-Pale
makaka
6533 2666
makaka
Gdy rozum śpi, budzą się upiory.
— Francisco de Goya
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
makaka
0022 71b3
Reposted fromMrSatan MrSatan viarevalie revalie
makaka
9262 53b2 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viaszydera szydera
makaka
9793 044d
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaszydera szydera
makaka
makaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl